Pavlovića staze“ - Cene:

 
       

ponuda:

  prenoćiste 5 eura*
       
    prenoćiste sa doručkom 10 eura*
       
    polupansion 15 eura*
       
pun pansion 20 eura*

*cene usluga se odnose na period od aprila do novembra (van grejne sezone)


Boravi
šna taksa iznosi 50 dinara + porez po danu/osobi (deca 7-15 godina 25 dinara + porez)

Navedene cene se odnose na period boravka dui od 3 dana/noćenja.
Za sve kra
će boravke, informišite se o visini cene.

Ukoliko gost skrati boravak u odnosu na dogovoreno vreme boravka,
cena se uve
ćava za 30%

Hvala na razumevanju!